x

Услуги за Гръцки Клиенти в България

Услуги за Гръцки Клиенти в България

Оказваме съдействие както на корпоративни, така и на индивидуални клиенти от Гърция при защитаване на интересите им в България.

При предоставяне на услугите ни в България по Вашия казус работи адвокат, владеещ гръцки език.

Корпоративните ни клиенти от Гърция могат да разчитат на нашия екип при:

     •  представителство по съдебни дела в България;

     •  съдебно и извънсъдебно събиране на вземания от България;

     •  учредяване на търговски дружества в България;

     •  проучване на търговски партньори от България;

     •  съдействие при сключване на търговски договори с български партньори;

     •  участие в търгове, конкурси, обществени поръчки в България;

     •  консултации при придобиване на български компании;

     •  пълно правно обслужване на дейността в България.

 

Индивидуалните ни клиенти от Гърция могат да разчитат на нашия екип при:

     •  представителство по всякакви съдебни дела в България;

     •  покупка на недвижими имот в България;

     •  представителство по семейно-правни въпроси в България;

     •  представителство в наказателни производства;

     •  консултации и представителство по всякакви юридически казуси.

 

При въпроси относно предлагани услуги, не се колебайте да отправите запитване към екипа ни.


 

Зa Контакт