x

Услуги за Български Клиенти в Гърция

Услуги за Български Клиенти в Гърция

Съвместно с гръцка адвокатска кантора оказваме съдействие както на корпоративни, така и на индивидуални клиенти от България при защитаване на интересите им в Гърция.

При предоставянето на услугите ни в Гърция по Вашия казус работи адвокат, владеещ български език.

 

Индивидуалните ни клиенти от България могат да разчитат на нашия екип при:

     •  покупка на недвижими имоти в Гърция;

     •  представителство по съдебни дела в Гърция;

     •  представителство по семейно-правни въпроси в Гърция;

     •  представителство в наказателни производства;

     •  консултации и представителство по всякакви юридически казуси.


 

Корпоративните ни клиенти от България могат да разчитат на нашия екип при:

      •  съдебно и извънсъдебно събиране на вземания в Гърция;

      •  представителство по всякакви съдебни дела в Гърция;

      •  учредяване на търговски дружества в Гърция;

      •  проучване на търговски партньори от Гърция;

      •  съдействие при сключване на търговски договори с гръцки партньори;

      •  обжалване на административни актове в Гърция;

      •  участие в търгове, конкурси, обществени поръчки в Гърция;

      •  консултации при придобиване на гръцки компании;

      •  пълно правно обслужване на дейността в Гърция.

 

При въпроси относно предлагани услуги, не се колебайте да отправите запитване към екипа ни.

Зa Контакт