x

Семейно право

Семейно право

Адвокатска кантора „Турналиев“ активно развива практиката си в областта на семейното право.

В тази насока работим с пълното съзнание за чувствителния характер на семейните отношения. Винаги се стремим решението на всеки спор да бъде стабилна основа за безпроблемни отношения в бъдеще. Практиката ни в тази област включва представителство по дела за развод, установяване или оспорване на произход от родител, осиновяване и др.

Силно застъпени в тази част от работата ни са случаите с международен елемент – спорове между лица с различно гражданство, припознаване и установяване на произход от родител – чужденец, осиновяване от чужденци и др.


 

Зa Контакт