x

Сделки с недвижими имоти

Сделки с недвижими имоти

Покупката или продажбата на недвижим имот често е една от най-значимите сделки в живота на нашите индивидуални клиенти.

Напълно разбираема е необходимостта сключването на подобна сделка да е предшествано от професионална юридическа проверка на имота и подготовка на документацията по прехвърлянето на собствеността. В състояние сме да представляваме клиентите си в целия процес на подготовка и сключване на сделката.

Зa Контакт