x

Процесуално представителство

Процесуално представителство

Процесуалното представителство пред съдилищата и особените юрисдикции е може би проявлението на адвокатската професия в нейния най-чист вид.

Правило в работата ни е задълбочено да проучваме всеки отделен казус и едва след това да представим професионалното си мнение и план за решаването му. Освен обичайния ангажимент на адвоката, вярваме че процесуалното представителство е и съвместна работа с клиента, изслушване, обясняване, диалог, изготвяне на анализ и предложения за алтернативно разрешаване на възникналия спор, осигуряване на достъп до различни специалисти, според профила на спора.

Екипът ни включва професионалисти с правоспособност да Ви представляват процесуално по съдебни дела на всички съдебни инстанции. Не се колебайте да се свържете с нас, в случай че желаете да получите нашето професионално мнение по интересуващия Ви казус.

Зa Контакт