x

Обществени поръчки

Обществени поръчки

Правната уредба на възлагането на обществените поръчки се откроява като изключително динамична и предмет на чести промени.

През 2020г., след няколко отлагания, най-сетне и в България бе въведено електронното възлагане на обществени поръчки. Създаде се и функционира Централизираната Автоматизирана Информационна Система „Електронни Обществени Поръчки“, т.нар. ЦАИС ЕОП. Без съмнение подготовката на оферта за участие в обществена поръчка би могла да бъде успешна само при участието на юрист, притежаващ специфичната квалификация за това.

Адвокатска кантора „Турналиев“ активно работи по подготовка на оферти за своите клиенти, като разполага със специална програма за обучение и поддържане на професионална компетентност в областта. Разполагаме и със значителен и успешен опит при обжалване на решения на възложителите пред Комисията за Защита на Конкуренцията и Върховния Административен Съд.


 

Зa Контакт