x

Международни Услуги Гърция - България

Международни Услуги Гърция - България

Адвокатска кантора „Турналиев“ има специално отношение и опит в правното обслужване на български граждани и български търговски дружества на територията на Република Гърция и на гръцки граждани и гръцки търговски дружества на територията на Република България. 

В практиката си Адвокатска кантора „Турналиев“ сътрудничи успешно с гръцка адвокатска кантора.

Зa Контакт