x

Екип

Екип

 

адв. Ивайло Турналиев, управляващ адвокат

адв. Ивайло Турналиев се дипломира със специалност „право“ в Юридическия Факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ през 2012г. През 2013г. е вписан като адвокат в Пловдивска Адвокатска Колегия и започва самостоятелна адвокатска практика.

Професионалния опит на адв. Турналиев е преминал през всички етапи на адвокатската професия, като в практиката си е представлявал интересите на клиентите си по стотици съдебни и извънсъдебни казуси.

 

Владее английски и гръцки език.

 

 

 

 

 

 

Цветомира Вакева, стажант-юрист

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"

 

Владее английски и немски език.

 

Зa Контакт