x

Възобновяеми енергийни източници

Възобновяеми енергийни източници

В последните години проблематиката, свързана с производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници придоби особена актуалност.

Различните обществени, държавни и икономически интереси в тази област доведоха до богата и понякога противоречива правна уредба. Съдействаме на производители на електрическа енергия от възобновяеми източници при защитата на техните интереси с оглед на изключително специфичната правна уредба на отрасъла.

Зa Контакт