x

Блог

„Охраняемият паркинг“ като основание за отказ от заплащане на застрахователно обезщетение по застраховка „Отговорност на превозвача“

В последните години икономическото значение на сектора на международния транспорт в България нарасна многократно. Все повече и бързо развиващи се транспортни компании срещат редица затруднения при застраховането на обичайните рискове, които поемат.

Проблем, с който се сблъскваме често, е отказът на застрахователните компании да изплащат застрахователно обезщетение за настъпила кражба по застраховка „Отговорност на превозвача“. Аргумент за това те намират във въведените в договорите им изключения за кражби настъпили извън „охраняем паркинг“.

Българските съдилища формираха разнопосочна практика при решенията си по подобни казуси.

Базирайки се на опита си в процесуалното представителство по сходни дела, бихме могли да оценим реалистично Вашите шансове за успешно провеждане на съдебни искове срещу застрахователни компании.