x

Блог

Право на търсене и проучване – прекият път към концесия?

Законът за подземните богатства урежда възможност при лимитирани предпоставки дадено лице да бъде определено за концесионер по право, без провеждане на процедура със състезателен характер.

Една от тези хипотези възниква в случаи, когато концесионното право е предхождано от придобито право на търсене и проучване и надлежно регистрирано „търговско откритие“.

Макар и нелек и при ограничени хипотези, този „път“ до концесията разкрива определени предимства. Не се колебайте да се свържете с нас, в случай че проблематиката представлява интерес за компанията Ви.