x

Блог

Адвокатска Кантора Турналиев

Право на търсене и проучване – прекият път към концесия?

Законът за подземните богатства урежда възможност при лимитирани предпоставки дадено лице да бъде определено за концесионер по право, без провеждане на процедура със състезателен характер.

Една от тези хипотези възниква в случаи, когато концесионното право е предхождано от придобито право на търсене и проучване и надлежно регистрирано „търговско откритие“.

Макар и нелек и при ограничени хипотези, този „път“ до концесията разкрива определени предимства. Не се колебайте да се свържете с нас, в случай че проблематиката представлява интерес за компанията Ви.

Прочетете Още
Адвокатска Кантора Турналиев

„Охраняемият паркинг“ като основание за отказ от заплащане на застрахователно обезщетение по застраховка „Отговорност на превозвача“

В последните години икономическото значение на сектора на международния транспорт в България нарасна многократно. Все повече и бързо развиващи се транспортни компании срещат редица затруднения при застраховането на обичайните рискове, които поемат.

Проблем, с който се сблъскваме често, е отказът на застрахователните компании да изплащат застрахователно обезщетение за настъпила кражба по застраховка „Отговорност на превозвача“. Аргумент за това те намират във въведените в договорите им изключения за кражби настъпили извън „охраняем паркинг“.

Българските съдилища формираха разнопосочна практика при решенията си по подобни казуси.

Базирайки се на опита си в процесуалното представителство по... Прочетете Още

Адвокатска Кантора Турналиев

Приложимо право и подсъдност между търговци от различни страни-членки на Европейския съюз

Търговският обем в рамките на общия пазар на Европейския съюз е предмет както на национална, така и на европейска правна регулация. Огромно практическо значение намира необходимостта при възникнал спор да бъде определен съдът на коя държава е компетентен да го реши и правото на коя държава е приложимо. Напълно реална и възможна се оказва ситуация, в която компетентни са съдебните органи на една държава, но те трябва да приложат законодателството на друга.

В този сложен лабиринт може да се доверите на Адвокатска Кантора „Турналиев“ за предварителна оценка на компетентността на съд и приложимото право по възникнал... Прочетете Още