x

Административно право

Административно право

Гражданите и бизнеса са постоянните ползватели на административни услуги, а нерядко и адресати на административни санкции.

Досегът им с администрацията нерядко се оказва проблематичен. Защитата на законните им права и интереси изисква компетентна юридическа помощ. Понякога материалния интерес на подобни правоотношения е изключително висок.

Представляваме интересите на клиентите си по административни дела на територията на цялата страна. На разположение сме и в случай, че искате просто да получите професионално мнение по възникнал казус.

Зa Контакт