Лицензиране

Редица икономически дейности се нуждаят от лицензиране, за да бъдат осъществявани съгласно законовите правила. Това изисква подготовка на разнообразна документация и съдействие при прилагането на приложимите процедури. В този нелек път сме готови да Ви помогнем в правилната документална подготовка и успешното получаване на съответния лиценз.

Back to Top