Търгове и конкурси

Участието в търг или конкурс изисква внимателна и качествена подготовка на цялата документация, която адвокатска кантора „Турналиев“ е готова да поеме и завърши успешно.

Особен акцент в досегашната ни работа представлява дейността ни във връзка представителство на наши клиенти при обществени поръчки, както и по процедури по Закона за подземните богатства.

Back to Top