Търговско право

В работата си сме участвали в създаването и започването на дейността на редица търговски дружества. В сферата на търговското право услугите ни покриват всички правни аспекти на съществуването и дейността на предприятието – учредяване, дружествени спорове, отношения между съдружници, търговски сделки, прекратяване на дейност.

Успешно използваме уменията и опита си и при работата си с външни инвеститори в Република България, както и съдействаме при взаимоотношенията на български търговски дружества в Рeпублика Гърция и Република Италия.

Back to Top