Индустрии

Въпреки възможностите ни да обслужваме представители на разнообразни индустрии, сектори и браншове, в досегашната ни работа преимуществено сме предоставяли услуги на клиенти, опериращи в следните сектори:

  • Производство, преработваща и преработвателна промишленост

  • Вътрешна и международна търговия

  • Здравеопазване

  • Минна индустрия и търсене и проучване на полезни изкопаеми

  • Производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници

  • Строителство и недвижими имоти

  • Тютюнев сектор

  • Индивидуални клиенти.

Back to Top