Сфери на дейност

Адвокатска кантора „Турналиев“ предоставя пълен спектър от правни услуги, като специално внимание отделяме в нашата ежедневна работа на следните сфери:

Търговско право

В работата си сме участвали в създаването и започването на дейността на редица търговски дружества. В сферата на търговското право услугите ни покриват всички правни аспекти на съществуването и дейността на предприятието – учредяване, дружествени спорове, отношения между съдружници, търговски сделки, прекратяване на дейност.

Успешно използваме уменията и опита си и при работата си с външни инвеститори в Република България, както и съдействаме при взаимоотношенията на български търговски дружества в Рeпублика Гърция и Република Италия. Вижте повече…

 

Недвижими имоти

Сделките с недвижими имоти имат висока значимост в пазарните отношения и за конкретната личност. При оформянето и решаването на важните въпроси при тези сделки ние сме насреща, за да предоставим качествена и навременна правна помощ.

Както и в другите аспекти на нашата работа, така и в областта на недвижимите имоти, сме убедени, че навременната правна услуга е изключително важна и може да предотврати последващи усложнения и загуби. Вижте повече…

 

Търгове и конкурси

Участието в търг или конкурс изисква внимателна и качествена подготовка на цялата документация, която адвокатска кантора „Турналиев“ е готова да поеме и завърши успешно.

Особен акцент в досегашната ни работа представлява дейността ни във връзка представителство на наши клиенти при обществени поръчки, както и по процедури по Закона за подземните богатства. Вижте повече…

 

Лицензиране

Редица икономически дейности се нуждаят от лицензиране, за да бъдат осъществявани съгласно законовите правила. Това изисква подготовка на разнообразна документация и съдействие при прилагането на приложимите процедури. В този нелек път сме готови да Ви помогнем в правилната документална подготовка и успешното получаване на съответния лиценз. Вижте повече…

 

Възобновяеми енергийни източници

В последните години производството на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници придоби особена актуалност. Различните обществени, държавни и икономически интереси в тази област доведоха до богата и понякога противоречива правна уредба.

Имаме възможността да съдействаме на различни производители на електрическа енергия от възобновяеми източници при защитата на техните интереси с оглед на изключително специфичната правна уредба на отрасъла. Вижте повече…

 

Съдебни спорове

Бихме могли да представляваме вашите интереси във вече възникнал съдебен спор или да Ви помогнем да инициирате такъв спор, за да защитите тези свои интереси, като преди това Ви осигурим нашето професионално мнение и оценка за конкретния случай. Вижте повече…

Back to Top