Обществени поръчки

Правната рамка на възлагането на обществени поръчки динамична и специфична. При изготвянето на своята оферта неизбежно всеки кандидат се нуждае от професионално съдействие. Разполагаме с богат опит при подготовката на оферти за участие в обществени поръчки и професионалистите ни са на разположение на всеки един етап от процедурата за възлагане на обществена поръчка.

Back to Top