Новини

Параграф 10 от Преходните и Заключителни Разпоредби на Закона за концесиите – новият „Параграф 22“ за инвеститорите във Водно-Електрически Централи (ВЕЦ)

Параграф 10 от Преходните и Заключителни Разпоредби на Закона за концесиите – новият „Параграф 22“ за инвеститорите във Водно-Електрически Централи (ВЕЦ)

Параграф 10 от Преходните и Заключителни Разпоредби на Закона за концесиите – новият „Параграф 22“ за инвеститорите във Водно-Електрически Централи...
Read More
Право на търсене и проучване – прекият път към концесия?

Право на търсене и проучване – прекият път към концесия?

Законът за подземните богатства урежда възможност при лимитирани предпоставки дадено лице да бъде определено за концесионер по право, без провеждане...
Read More
„Охраняемият паркинг“ като основание за отказ от заплащане на застрахователно обезщетение по застраховка „Отговорност на превозвача“

„Охраняемият паркинг“ като основание за отказ от заплащане на застрахователно обезщетение по застраховка „Отговорност на превозвача“

В последните години икономическото значение на сектора на международния транспорт в България нарасна многократно. Все повече и бързо развиващи се...
Read More
Връчване на съдебни книжа на граждани и дружества от Европейския съюз

Връчване на съдебни книжа на граждани и дружества от Европейския съюз

В националните законодателства на някои страни от ЕС, включително България, съществуват разпоредби, съгласно които при съдебен процес граждани и дружества...
Read More
Приложимо право и подсъдност между търговци от различни страни-членки на Европейския съюз

Приложимо право и подсъдност между търговци от различни страни-членки на Европейския съюз

Търговският обем в рамките на общия пазар на Европейския съюз е предмет както на национална, така и на европейска правна...
Read More
Back to Top