Приложимо право и подсъдност между търговци от различни страни-членки на Европейския съюз

  by    0   0

Търговският обем в рамките на общия пазар на Европейския съюз е предмет както на национална, така и на европейска правна регулация. Огромно практическо значение намира необходимостта при възникнал спор да бъде определен съдът на коя държава е компетентен да го реши и правото на коя държава е приложимо. Напълно реална и възможна се оказва ситуация, в която компетентни са съдебните органи на една държава, но те трябва да приложат законодателството на друга.

В този сложен лабиринт може да се доверите на Адвокатска Кантора „Турналиев“ за предварителна оценка на компетентността на съд и приложимото право по възникнал спор с контрагент от друга държава-членка на ЕС.

Comments are closed.

Back to Top