Адвокатска кантора „Турналиев“ предоставя на своите клиенти пълен спектър от правни услуги. В нашата работа сме водени от стремежа да осигурим първокласно правно обслужване с индивидуално отношение към всеки отделен случай. Дейността ни е базирана в гр. Пловдив, но успешно предоставяме услуги на територията на цялата страна. Поддържаните от нас трайни контакти ни позволяват да предложим съдействие при ползването на правни услуги и в Република Гърция. Целта ни е да бъдат посрещнати качествено нуждите на клиентите ни, когато и където е необходимо.

При досега с нашите услуги и работата си с нас всеки един клиент може да разчита на професионално отношение, внимание към всеки отделен случай и постоянен контакт с обслужващия адвокат. В работата си сме водени от убеждението, че интересите на клиентите ни са първостепенната ни задача.

Специфично за нашата кантора е трайният ни контакт и ползотворна работа с гръцки клиенти. От самото си създаване адвокатска кантора „Турналиев“ е участвала при работата върху редица въпроси с трансграничен елемент между България и Гърция.

При възникване на каквито и да е въпроси, свързани с нашата дейност, не се колебайте да се свържете с нас.

Клиенти

Основни наши клиенти са:

  •  български търговски дружества
  • чуждестранни търговски дружества
  • гръцки бизнес в България
  • индивидуални клиенти
  • неправителствени организации

Сътрудничество

Адвокатска кантора „Турналиев“ поддържа и развива сътрудничество с реномирани правни кантори в страната и  Република Гърция, което ни позволява в случай на необходимост да съдействаме на нашите клиенти при намирането на най-подходящите професионалисти за техните конкретни нужди.

Адвокатска кантора „Турналиев“ поддържа трайно и ползотворно сътрудничество и със счетоводна къща с оглед осигуряване на цялостно обслужване на нашите клиенти.

 

Параграф 10 от Преходните и Заключителни Разпоредби на Закона за концесиите – новият „Параграф 22“ за инвеститорите във Водно-Електрически Централи (ВЕЦ)

Параграф 10 от Преходните и Заключителни Разпоредби на Закона за концесиите – новият „Параграф 22“ за инвеститорите във Водно-Електрически Централи...
Read More
Параграф 10 от Преходните и Заключителни Разпоредби на Закона за концесиите – новият „Параграф 22“ за инвеститорите във Водно-Електрически Централи (ВЕЦ)

Право на търсене и проучване – прекият път към концесия?

Законът за подземните богатства урежда възможност при лимитирани предпоставки дадено лице да бъде определено за концесионер по право, без провеждане...
Read More
Право на търсене и проучване – прекият път към концесия?

„Охраняемият паркинг“ като основание за отказ от заплащане на застрахователно обезщетение по застраховка „Отговорност на превозвача“

В последните години икономическото значение на сектора на международния транспорт в България нарасна многократно. Все повече и бързо развиващи се...
Read More
„Охраняемият паркинг“ като основание за отказ от заплащане на застрахователно обезщетение по застраховка „Отговорност на превозвача“

Връчване на съдебни книжа на граждани и дружества от Европейския съюз

В националните законодателства на някои страни от ЕС, включително България, съществуват разпоредби, съгласно които при съдебен процес граждани и дружества...
Read More
Връчване на съдебни книжа на граждани и дружества от Европейския съюз

Приложимо право и подсъдност между търговци от различни страни-членки на Европейския съюз

Търговският обем в рамките на общия пазар на Европейския съюз е предмет както на национална, така и на европейска правна...
Read More
Приложимо право и подсъдност между търговци от различни страни-членки на Европейския съюз
{"slides_column":1,"slides_scroll":1,"dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":2000,"speed":300}
Back to Top